اسیر شدن در تله های بازارهای مالی


در ادامه به بررسی جدول تغییرات شاخص کل به شرح زیر می باشد:

تعبیر خواب خرس: ۲۴ تعبیر و نشانه دیدن خرس در خواب

همه ما خوب می دانیم که خواب ها معمولا انعکاسی از افکار و آرزوهای ما هستند. درواقع، خواب ها استعاره ای از چیزی هستند که در زندگی واقعی ما در جریان است و اغلب پیام های بسیاری مهمی را در خواب دریافت می کنیم. دیدن خرس در خواب تجربه ای رایج و معمولی نیست. شاید شما هم خواب خرس را ببینید و از خودتان بپرسید که تعبیر خواب خرس چه چیزی می تواند باشد. در این مقاله به بررسی خواب خرس و تعبیرهای این گروه از خواب ها می اسیر شدن در تله های بازارهای مالی پردازیم.

آیا شما هم تا بحال خواب خرس دیده اید؟ اگر پاسخ شما به این سوال مثبت است و اگر در خواب دیده باشید که خرسی شما را تعقیب می کند، ممکن است که بسیار ترسیده و وحشت کرده باشید. اما احتمالا نمی دانستید که بیشتر خواب های مربوط به خرس تعبیری مثبت و خوب دارند.

دیدن خرس در خواب به این معناست که شما در آینده نزدیک شانس و موفقیت های بسیار زیادی را تجربه خواهید کرد. البته خواب هایی هم هست که در آن ها خرس نشانه ای منفی و ناخوشایند است. در ادامه بیشتر به تحلیل این گروه از خواب ها می پردازیم.

خرس در خواب معمولا نمادی از قدرت، توان و استقلال است. با توجه به اینکه خرس ها حیواناتی وحشی هستند پس می توان آن ها را نشانه ای از الگوها و عادت های ناخودآگاه و کنترل نشده خواب بیننده نیز دانست. مادرانگی نیز تعبیر دیگری از دیدن خرس در خواب است.

شما ممکن است خرس را به شکل های مختلف و در ماجراهای مختلفی در خواب خود ببینید. بنابراین باید بدانید که خرس در خواب شما چه رفتاری نشان داده است و حتی چه نوع خرسی را در خواب خود دیده اید. شاید خرسی وحشی یا خرسی آرام را در خواب دیده باشید.

همچنین این احتمال وجود دارد که خرس در خوابتان به شما حمله کرده باشد یا خرسی که به خواب رفته است را در خواب خود ببینید. شاید هم در خواب خرسی را کشته اید یا حتی ممکن است از خرسی در خانه خود نگه داری می کنید. شکل های گوناگونی از این خواب وجود دارد و به همین دلیل به یاد آوردن تمامی جزئیات خواب از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

در ادامه برخی از رایج ترین نمونه های خواب خرس را به شما نشان می دهیم. اگر شما هم به تعبیر کردن خواب خودتان علاقمند هستید و اگر هر از گاهی خواب خرس می بینید، پس قطعا خواندن این مطلب برای شما جذاب و سرگرم کننده خواهد بود. ما در اینجا به شما کمک می کنیم تا یاد بگیرید چگونه خواب خرس را تعبیر کنید و معنای نهفته در آن را کشف کنید.

رایج ترین نمونه های خواب خرس

۱. تعبیر خواب دیدن خرس

اگر در خواب خود خرسی را ببینید اما هیچ تماسی با آن نداشته باشید، تعبیر آن است که در زندگی واقعی شما رقابت و مسابقه ای در جریان است. همچنین این خواب می تواند نشان دهنده موفقیتی باشد که در دوران پیش رو در انتظار شما خواهد بود.

۲. تعبیر خواب دیدن خرسی آرام

اگر در خواب خود خرسی آرام را ببینید و خود را ببینید که فقط به او نگاه می کنید، این خواب نشان دهنده آن است که شما در زندگی واقعی خود فردی مستقل هستید. شما قادر هستید از خودتان مراقبت و زندگی خود را به تنهایی مدیریت کنید.

۳. تعبیر خواب دیدن خرسی خشمگین

اگر در خواب خرسی خشمگین ببینید، نشان دهنده آن است که چیزی شما را به شدت خشمگین و عصبانی کرده است. بعلاوه این خواب حاکی از آن است که شما به راحتی توسط چیزهایی احمقانه ناراحت و رنجیده می شوید.

۴. تعبیر خواب دیدن خرسی در حال استراحت

اگر در خواب خرسی را در حال استراحت ببینید، نشان دهنده آن است که شما در حال عبور از مرحله تفکر و درون نگری هستید.

۵. تعبیر خواب دیدن خرسی در سیرک

اگر در خواب خرسی را در سیرک ببینید، نشان دهنده آن است که شما با فردی آرام و صادق ملاقات می کنید که شما را خوشحال می کند.

۶. تعبیر خواب شکار کردن یک خرس

اگر در خواب ببینید که خرسی را شکار می کنید، تعبیر آن است که در آینده موفقیت های بسیار زیادی را به دست می آورید. شما به آسانی به همه اهداف خود دست می یابید.

۷. تعبیر خواب کشتن خرس

کشتن خرس در خواب نشان دهنده آن است که شما قدرت و نیروی کافی برای غلبه بر تمامی موانع موجود بر سر راه خود را دارید.

۸. تعبیر خواب دیدن خرسی در دام

اگر در خواب خرسی را ببینید که در دام و تله ای گرفتار شده است، تعبیر آن است که شما به راحتی نمی توانید بر مشکلات و موانع موجود بر سر راه خود پیروز شوید.

۹. تعبیر خواب دیدن خودتان به شکل خرس

اگر در خواب خود را به شکل خرس ببینید، این خواب بازتابی از خودمختاری و اعتماد به نفس شما است. بعلاوه این خواب نشان می دهد که شما نیاز دارید مدتی تنها باشید تا خلاقیت خود را ابراز کنید.

۱۰. تعبیر خواب در آغوش گرفتن خرس

اگر در خواب ببینید که خرسی را در آغوش گرفته اید، تعبیر آن است که شما در موقعیتی ناخوشایند با گرمی و صمیمت با دیگران معاشرت می کنید.

۱۱. تعبیر خواب مالک خرسی بودن

اگر در خواب ببینید که مالک خرسی هستید و از آن به عنوان یک حیوان خانگی در خانه خود نگهداری می کنید، نشان دهنده آن است که باید مدیریت احساسات و عواطف خود را به دست آورید. شما نباید بخاطر مسائل بی ارزش و کوچک عصبانی شوید. سعی کنید که خودتان را آرام کنید و به احساسات خودتان رسیدگی کنید.

۱۲. تعبیر خواب دیدن خرسی در حال فرار

اگر در خواب ببینید که خرسی از شما فرار می کند، تعبیر آن است که شما هم در بیداری از مشکلات و گرفتاری های خود فرار می کنید. این خواب به شما هشدار می دهد که با مشکلات خود روبرو شوید و برای حل کردن آن ها اقدامی کنید.

۱۳. تعبیر خواب دیدن خرسی در خانه تان

اگر در خواب ببینید که خرسی در خانه شما است، این خواب نشان دهنده تسلط زنی حاکم و قدرتمند در خانه شما است.

۱۴. تعبیر خواب خرسی که شما را دنبال می کند

اگر در خواب خود را در حال فرار از خرسی ببینید، این خواب نشان می دهد که مشکلاتی در زندگی شما وجود دارد اما شما سعی می کنید تا آن ها را انکار کنید. شاید اکنون زمان رویارویی با آن ها فرا رسیده است.

۱۵. تعبیر خواب خرسی که به شما حمله می کند

اگر در خواب خرسی را ببینید که به شما حمله می کند، این خواب بازتابی از خشم و عصبانیت شما است. اگر در خواب ببینید که خرس می خواهد شما را گاز بگیرد، تعبیر آن است که فردی در زندگی واقعی تان شما را تهدید می کند.

۱۶. تعبیر خواب فرار کردن از خرس

اگر در خواب ببینید که از خرس فرار می کنید، این خواب تعبیری مثبت دارد و نشان می دهد که در جایی عجیب و غریب دیداری عاشقانه خواهید داشت و این دیدار شما را بسیار خوشحال می کند.

۱۷. تعبیر خواب جنگیدن با خرس

جنگیدن با خرس در خواب نشانه آن است که شما در آینده ای نزدیک بی عدالتی را تجربه خواهید کرد. متاسفانه، دشمن از شما قوی تر است و باید احتیاط بیشتری از خودتان نشان دهید.

۱۸. تعبیر خواب دیدن خرسی که خوابیده است

اگر در خواب خرسی را ببینید که خوابیده است، این خواب نشان می دهد که باید به جستجوی روح خود بپردازید و قبل از ابراز عقیده خود در برابر دیگران بخوبی فکر کنید.

۱۹. تعبیر خواب خرسی که ایستاده است

دیدن خرسی که ایستاده است در خواب نشان می دهد که شما باید از عقاید و باورهای خود دفاع کنید.

۲۰. تعبیر خواب خرسی که می رقصد

اگر در خواب خرسی را ببینید که در حال رقصیدن است، این خواب نشان دهده آن است که در زندگی واقعی از حمایت های مالی فردی بهره مند خواهید شد.

۲۱. تعبیر خواب خرسی که حرف می زند

اگر در خواب خرسی را در حال حرف زدن ببینید، تعبیر آن است که باید به حرف های او با دقت گوش بدهید. شاید این خرس راهنمایی های ارزشمندی به شما می دهد و به شما کمک می کند تا به درک بهتری از چیزهای مختلف در زندگی برسید.

۲۲. تعبیر خواب دیدن خرسی که مرده است

اگر در خواب خود خرسی را ببینید که مرده است، این خواب نشان می دهد که هیچ کس هیچ قدرت یا اختیاری در زندگی شما ندارد. شما فردی کاملا مستقل هستید و باید از محدوده امن خود مراقبت کنید.

برخی اوقات این خواب در بردارنده تعبیری منفی است و نشان می دهد که شما نمی توانید به تنهایی زنده بمانید زیرا همانطور که پیش از این نیز گفته شد، خرس نماد قدرت و توان شما است. خرس مرده در خواب نشان دهنده آن است که شما آنچنان ضعیف شده اید که نمی توانید مبارزه و از خودتان دفاع کنید.

آنچه خواندید رایج ترین نمونه های دیدن خرس در خواب بود. بعلاوه این احتمال وجود دارد که انواع گوناگون خرس را در خواب ببینید. دیدن بچه خرس در خواب نمادی از عشق و حمایتی است که به پدر و مادر یا فرزندان خود می دهید یا از آن ها دریافت می کنید.

۲۳. دیدن خرس قطبی

دیدن خرس قطبی در خواب نشان می دهد که شما می توانید بار دیگر از موقعیت های سخت جان سالم به در ببرید. خرس قطبی در خواب نمادی از صبر و شکیبایی است در حالیکه خرس خاکستری نشان دهنده آن است که شما قادر هستید با بزرگ ترین ترس های خود روبرو شوید.

۲۴. تعبیر دیدن خرس کوالا در خواب آن است که دوران خوبی در انتظارتان است.

رایج ترین نمونه های خواب خرس را با هم خواندیم. همانطور که مشاهده کردید خواب خرس دربردارنده تعابیر گوناگونی است. برای اینکه تعبیر درستی از خواب خود داشته باشید بهتر است تمامی شرایط و جزئیات خوابتان را مورد نظر قرار دهید.

دیدن خرس در خواب نشان می دهد که شما می توانید سوالات روحانی و معنوی بسیار زیادی را در خواب خود پیدا کنید و باید تلاش کنید تا به این سوالات پاسخ دهید. خواب خرس می تواند شما را بر آن دارد تا در مورد چیزهای مشخصی در زندگی به تفکر و تعمق بپردازید.

همچنین می توانید مسائل کهنه و قدیمی زندگی خود را از زاویه های متفاوتی مورد بررسی قرار بدهید. دیدن خرس در خواب به شما قدرت و توانی می دهد تا برخی چیزها را در زندگی تان تغییر بدهید.

شاید اکنون زمانی مناسب برای تحولی مثبت و حل کردن مشکلاتی فرا رسیده است که مدت های طولانی شما را نگران و آزرده خاطر کرده بودند. همانطور که پیش از این نیز گفته شد، دیدن خرس در خواب در بیشتر موارد نشانه ای مثبت است و به این ترتیب جایی برای نگرانی وجود ندارد.

امیدواریم که از خواندن این مطلب لذت برده باشید. دفعه بعدی که چنین خوابی دیدید می توانید تعبیری کامل تر از خواب خود داشته باشید و معنای واقعی آن را درک کنید.

نجات شاهین اسیر در امیرکلایه لاهیجان

نجات شاهین اسیر در امیرکلایه لاهیجان

یک بهله شاهین که در دام قاچاقچیان پرندگان شکاری گرفتار شده بود قبل از اینکه توسط بازگیران غیر مجاز اسیر شود با تلاش و هوشیاری مامورین یگان حفاظت و همچنین پایش مستمر مناطق تحت حفاظت در حوزه شرق گیلان، از دام نجات پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان، رحمان پور حسین رییس پاسگاه محیط بانی تالاب بین المللی امیرکلایه لاهیجان با اعلام این مطلب افزود با افزایش فعالیت فصلی شکارچیان غیر مجاز برای زنده گیری پرندگان با ارزش شکاری با هماهنگی فرماندهی یگان استان ضمن افزایش گشت های محسوس و نامحسوس در حوزه تالاب ، جستجو برای کشف و ضبط دام های زنده گیری این گونه های ارزشمند را در اولویت ماموریت های اجرایی قرار داده اند.

پورحسین افزود این شاهین داخل یک تله درختی که بصورت ماهرانه ای تعبیه شده بود به دام افتاده بود که پس از نجات ، تیمار مناسب و اطمینان از صحت و سلامت آن در منطقه تالاب بین المللی امیرکلایه رهاسازی شد.

با توجه به ارزش مالی بالای این پرندگان شکاری و علاقه زیاد شکارچیان و قاچاقچیان به صید و زنده گیری آنها پرسنل یگان استان طی هفته های گذشته تعداد زیادی از تله های

زنده گیری را در زیستگاه پرندگان شکاری در استان مانند پارک ملی بوجاق، تالاب های بین المللی انزلی و امیر کلایه ،تخریب کردند.

اسیر شدن در تله های بازارهای مالی

  • خانه
  • وبینار-کوچینگ-سمینار
  • بله
  • خیر , منصرف شدم

  • خانه
  • مقالات
  • نظریه سایه یونگ - سایه شخصیت چیست؟ - آشنایی با مفهوم سایه در روانشناسی - کهن الگوی سایه

يونگ معتقد بود كه سايه، يك كهن الگو است. كهن الگوي سایه در همه انسان ها در طول تاريخ تكرار و تكرار خواهد شد

معمولا هركس با تئوري پروفسور كارل گستاو يونگ آشنا مي­شود، قطعا يكي از دغدغه هايش سايه­ه اي شخصيتي خواهد بود. چراكه مي­فهمد سايه­ هاي دروني به شكل عجيبي روي ساختارهاي روان و تصميم­گيري در حيطه ازدواج، افسردگي، شخصيت و هرنوع بعد ديگري از زندگي تاثير مي­گذارد. يونگ معتقد بود كه سايه شخصیت، يك كهن الگو است. كهن الگوی سایه در همه انسان­ها در طول تاريخ تكرار و تكرار خواهد شد.

بنياد فرهنگ زندگي در اين­ باره آثاري بسيار ناب منتشر كرده است. آثاري چون: جوجه اردك زشت اسیر شدن در تله های بازارهای مالی درون ، تاثير سايه ، اسرار سايه، طلاي درون، چرا حال انسان امروزي خوب نيست و سايه ­ات را مالك شو. هم ­اكنون شما را دعوت مي­كنيم تا مقدمه كتاب "تاثير سايه" نوشته دبي فورد، دبي ماريان ويليامسون و ديپاك جاپرا را مهمان ما باشيد تا با نظریه سایه یونگ و کهن الگوی سایه بیشتر آشنا شوید

sayh-f70877717397047c0e34080c6c5-510ed223c1.jpg

سایه شخصیتی چیست؟

سوالی که شاید به ذهن هر فردی در ابتدای کار می رسد این است که واقعا سایه شخصیت چیست؟ تعارض ميان آنچه هستيم و آنچه مى‌خواهيم باشيم، هسته مركزى كشمكش‌هاى انسان است. در حقيقت، دوگانگى مركزى ­ترين كانون تجربه انسانى است. زندگى و مرگ، خير و شر، اميد و تسليم، در هر انسانى همزيستى دارند و نيروى‌شان را در تمامى جنبه‌هاى زندگى ما به‌كار مى‌گيرند. اگر شجاعت را مى‌شناسيم به اين دليل است كه با ترس روبه‌رو شده‌ايم، اگر مى‌توانيم صداقت را تشخيص دهيم به اين علت است كه با فريبكارى مواجه شده‌ايم و با اين همه، اغلب ما طبيعت دوگانه­ مان را انكار مى‌كنيم يا آن را ناديده مى‌گيريم که این طبیعت دوگانه همان سایه شخصیت ماست .

کهن­ الگوی سایه چه تاثیری بر زندگی ما می­گذارد؟

تأثیری که کهن الگوی سایه در زندگی ما می گذارد انکارناپذیر است، اگر با اين تصور زندگى كنيم كه ما تنها در يك سوى اين دوگانگى قرار داريم ــ در طيفى محدود از ويژگى‌هاى انسانى ــ آنگاه ممكن است اين سؤال براى‌مان پيش آيد كه پس چرا بيشتر ما اكنون كاملا از زندگى‌مان راضى نيستيم. چرا با وجودى كه به دانش زيادى دست يافته‌ايم هنوز نمى‌توانيم قدرت و شجاعتى داشته باشيم كه نيت‌هاى خيرمان را با تصميماتى قدرتمند عملى سازيم؟ و مهم‌ترين مسئله اين است كه چرا به‌طور مداوم درگير رفتارهايى مى‌شويم كه برخلاف سيستم ارزشى ما و تمام چيزهايى است كه بر آن‌ها پافشارى مى‌كنيم؟ ما ادعا مى‌كنيم كه دليل چنين مسائلى، زندگى آزمون نشده، بخش تاريك‌تر خويشتن ما، بخش سايه های درون خويشتن ما ــ يعنى جايى كه قدرت غيرارادیمان در آن پنهان شده است ــ مى‌باشد. دقيقآ درهمين نامحتمل‌ترين مكان ممكن است كه کهن الگوی سایه نمود پیدا می کند و ما كليد آشكار شدن قدرت، شادمانى و توانايى زندگى بر اساس رؤياهاى‌مان را بيابيم.

چرا از رو­به­ رو شدن با سایه درون خود می­ترسیم؟

بسیاری از افراد از رو به رو شدن با سایه درون خود می ترسند. ما شرطى شده‌ايم تا از بخش سايه زندگى و از بخش سايه شخصيت یا سایه درون خودمان بترسيم. وقتى در حال انديشيدن به افكار تاريك و منفى يا بروز رفتارى كه احساس مى‌كنيم غيرقابل‌قبول است، مچ خودمان را مى‌گيريم مانند يك موش‌خرما فرار مى‌كنيم، به سوراخ خود برمى‌گرديم و مخفى مى‌شويم و اميدوارانه دعا مى‌كنيم قبل از اينكه از سوراخ‌مان بيرون آييم آن خطر ناپديد شده باشد. چرا چنين مى‌كنيم؟ چون مى‌ترسيم كه هر چقدر تلاش كنيم هرگز نتوانيم از اين بخش وجودمان فرار كنيم و با وجود اينكه انكار كردن يا سركوب كردن نيمه تاريك‌مان هنجار محسوب مى‌شود، حقيقت صريح اين است كه فرار از سايه فقط باعث تشديد قدرت آن مى‌شود. انكار فقط باعث رنج، عذاب، پشيمانى و تسليم بيشتر مى‌شود. اگر نتوانيم مسئوليت استخراج خرد پنهان در زير سطح خودآگاه ذهن‌مان را بپذيريم، سايه وجودمان را تسخير مى‌كند و به‌جاى اينكه ماكنترل آن را به‌دست بگيريم، سايه شروع به كنترل ما مى‌كند و موجب اثر سايه‌اى مى‌شود. سپس بخش تاريك وجودمان شروع به تصميم‌گيرى براى ما مى‌كند و ما را از حق تصميم‌گيرى آگاهانه محروم مى‌كند، چه اين حق در مورد اين باشد كه چه غذايى بخوريم يا چقدر پول خرج كنيم و چه در مورد اين باشد كه با چه اعتيادى از پا درآييم. سايه، ما را تحريك مى‌كند رفتارهايى از ما سر بزند كه هرگز تصورش را نمى‌كرديم و باعث مى‌شود انرژى حياتى‌مان را با عاداتى بد و رفتارهايى تكرارى زايل كنيم. سايه ما، ما را از بيان كامل خويشتن، سخن گفتن از حقيقت‌مان و از يك زندگى اصيل بازمى‌دارد. فقط با پذيرش دوگانگى‌مان است كه مى‌توانيم خود را از قيد رفتارهايى كه به‌طور بالقوه مى‌تواند موجب سقوط‌مان شوند، رها كنيم. اگر ما تمام آنچه هستيم را نپذيريم، مطمئنآ اثر سايه ما را غافلگير خواهد كرد.

رابطه سایه در روانشناسی و کابوس­های شبانه چیست؟

اثر کهن الگوی سايه همه جا هست. شواهد تأثير فراگير سايه در هر بخش زندگى‌مان قابل‌مشاهده است. ما در اينترنت مطالبى در مورد آن مى‌خوانيم، آن را در اخبار شبانگاهى تماشا مى‌كنيم و مى‌توانيم آن را در دوستان، خانواده و غريبه‌هايى كه در خيابان مى‌بينيم، مشاهده كنيم. شايد چشمگيرترين تأثير آن را بتوانيم در افكارمان تشخيص دهيم، در رفتارهاى‌مان مشاهده كنيم و در تعاملات‌مان با ديگران احساس كنيم. ما اين نگرانى را داريم كه اگر بخش تاريك ما آشكار شود، اين تاريكى موجب احساس شرمسارى عظيمى در ما شود يا حتى بدتر از آن، يعنى بدترين كابوس‌هاى‌مان جان بگيرند. ما مى‌ترسيم به درون‌مان بنگريم، چون نمى‌دانيم با نگريستن به آن چه چيزى پيدا خواهيم كرد. پس به‌جاى آن، سرمان را زير برف پنهان مى‌كنيم و از روبه‌رو شدن با بخش سايه‌مان اجتناب مى‌كنيم.

چرا شناخت و مالک ­شدن سایه شخصیتی بزرگترین موهبت زندگی است؟

اما اين كتاب با در ميان گذاشتن سه ديدگاهى كه تغييردهنده زندگى هستند، حقيقتى تازه را آشكار مى‌كند؛ آنچه كه حقيقتآ رخ مى‌دهد مغاير با آن چيزى است كه از آن واهمه داريم. به‌جاى شرم احساس شفقت مى‌كنيم، به‌جاى خجالت‌زدگى شجاعت به‌دست مى‌آوريم و به‌جاى محدوديت آزادى را تجربه مى‌كنيم. اگر سايه ناگشوده باقى بماند، مانند جعبه پاندورا انباشته از رازهايى است كه مى‌ترسيم همه چيزهايى را كه دوست داريم و براى‌مان اهميت دارد، نابود كند. ولى اگر جعبه را بگشاييم، متوجه مى‌شويم كه آنچه درون آن است قدرتى دارد كه زندگى‌مان را به‌طور بنيادين و مثبت تغيير مى‌دهد. سپس از اين توهم درمى‌آييم كه بخش تاريك وجودمان بر اسیر شدن در تله های بازارهای مالی ما چيره خواهد شد و به‌جاى آن، دنيا را از منظرى تازه خواهيم ديد. احساس شفقتى كه نسبت به خودمان پيدا مى‌كنيم، اعتماد به‌نفس و شجاعت‌مان را برمى‌انگيزد؛ به‌طورى كه قلب‌هاى‌مان را به روى اطرافيان‌مان مى‌گشاييم. قدرتى كه به‌دست مى‌آوريم به ماكمك مى‌كند بر آن ترسى كه ما را عقب نگاه مى‌داشت، غلبه كنيم و ما را بر آن مى‌دارد كه با قدرت به‌سوى بالاترين استعدادهاى‌مان حركت كنيم. پذيرش سايه به ما اجازه مى‌دهد كه با دور شدن از ترس و شرمسارى، كامل و حقيقى باشيم و قدرت‌مان را بازپس بگيريم، عواطف‌مان را از اسارت رهايى بخشيم و رؤياهاى‌مان را محقق كنيم. اين كتاب از اين اشتياق متولد شده كه استعداد سايه براى تغيير زندگى را آشكار كند. در صفحات پيش رو، هر كدام از ما ــ به‌عنوان يك معلم ــ از ديدگاه خاص خودمان به موضوع مى‌پردازيم. قصد ما اين است كه دركى جامع و چند كانونى از چگونگى تولد سايه در وجودمان و چگونگى عملكرد آن در زندگى‌مان به‌دست آوريم و مهم‌تر آنكه، چه كارى انجام دهيم تا استعدادهاى طبيعت حقيقى‌مان راكشف كنيم. ما قول مى‌دهيم كه پس از مطالعه اين كتاب، هرگز مانند گذشته در مورد سايه خويشتن‌تان فكر نكنيد.

همچنین، توصیه می‌کنیم در صورتی که علاقمند به دانستن مباحث بیشتری درمورد عقده و سایه هستید، مطالعه مقاله "یک روان درمانی خوب چگونه پیش می‌رود؟" را از دست ندهید.

شناخت سایه درون و کمک به رفع احساس عقب­ ماندگی

در بخش اول، من با استفاده از پانزده سال تجربه تدريس و هدايت فرايند سايه كه در پيرامون دنيا داشته‌ام، يك بررسى قابل‌فهم و در عين حال ژرف درمورد تولد و نقش سايه در زندگى روزمره‌مان ارائه مى‌دهم و چگونگى هدايت قدرت و هوش سرشار ذات حقيقى‌مان را بيان مى‌كنم.

شناخت سایه شخصیت یعنی تبدیل ترس­ها به عشق و شهامت

در بخش دوم، ماريان ويليامسون با يافته بحث‌انگيز پيوند بين سايه و روح، قلبو ذهن ما را لمس مى‌كند. ماريان ــ استاد معنوى بين‌المللى و معروف ــ دست ما را مى‌گيرد و ما را در سرزمين ناهموار نبرد ميان عشق و ترس هدايت مى‌كند.

بازگشت به یکپارچگی با مالک شدن کهن ­الگوی سایه

در بخش سوم، ديپاك چوپرا مرورى همه‌جانبه در مورد طبيعت دوگانه‌مان و دستورالعملى براى بازگشت به يكپارچگى ارائه مى‌دهد. ديپاك چوپرا ــپيشكسوت در زمينه ذهن/جسم ــ با روش‌هايش ميليون‌ها زندگى را تغيير داده است. رويكرد كل‌گرايانه او به ذات تفرقه‌انگيز سايه، هم آموزشى و هم روشنگرايانه است.

چه زمانی سایه شخصیتی بر ما غالب می­شود؟

توشه هر يك از ما، سال‌ها تجربه و اميدى راستين است مبنى بر اينكه مى‌توانيم يك بار براى هميشه سايه را بازشناسيم. اگر با قدرت سايه روبه‌رو نشويم و به خرد آن سازمان ندهيم، سايه مى‌تواند زندگى و دنياى ما را كاملا ويران كند. وقتى نتوانيم آسيب‌پذيرى‌مان را بپذيريم و نتوانيم رفتارهاى بدمان را بشناسيم، در آستانه يك پيشرفت شخصى يا حرفه‌اى، به‌گونه‌اى اجتناب‌ناپذير رفتارهايى خودويرانگرانه بروز مى‌دهيم و سپس سايه برنده مى‌شود. وقتى در هنگام صحبت با فرزندان‌مان خشمى نامتناسب بروز مى‌دهيم، سايه برنده مى‌شود. وقتى به افراد موردعلاقه‌مان خيانت مى‌كنيم، سايه برنده مى‌شود. وقتى از پذيرفتن ذات حقيقى‌مان اجتناب مى‌كنيم، سايه برنده مى‌شود. اگر نور خويشتن برترمان را به تاريكى تكانه‌هاى انسانى‌مان نتابانيم، سايه برنده مى‌شود. تا زمانى كه آنچه هستيم را نپذيريم، اثر سايه اين قدرت را دارد كه مانع شادمانى‌مان شود. اگر سايه ناديده گرفته شود ما را از يكپارچگى بازمى‌دارد، مانع رسيدن ما به برترين اهداف‌مان مى‌شود و باعث مى‌شود كه نتوانيم زندگى را به‌طور كامل تجربه كنيم. ما با نوشتن اين كتاب اميدواريم كه سايه را آشكار كنيم. هرگز موقعيت به اين خوبى فراهم نشده بود كه اين واژه‌نامه جديد را خلق كنيم تا بتوانيم کهن الگوی سايه را آشكار كنيم و سرانجام بفهميم كه ديدن چه چيزى در مورد سايه شخصیت آن‌قدر دشوار و توضيحش آن‌قدر سخت بوده است.

کهن الگوی سایه راهی برای رسیدن به عظمت انسان

كار سايه آن‌طور كه در اين كتاب توصيف شده است فراتر از يك فرايند روان‌شناختى يا يك شوخى هوشمندانه است، بلكه راه‌حلى تجويز شده به مشكلات حل نشده است، سفرى است كه زندگى را تغيير مى‌دهد و از مرز هر تئورى روان‌شناختى فراتر مى‌رود؛ زيرا بخش تاريك وجود را به‌عنوان يك موضوع انسانى ـ معنوى در نظر مى‌گيرد كه همه ما، اگر مى‌خواهيم زندگى‌مان را به‌طور كامل محقق كنيم، بايد به آن بپردازيم. ما سرانجام متوجه مى‌شويم كه چرا صرف‌نظر از رنگ پوست، پيشينه، جهت‌گيرى جنسى، آرايش ژنتيك ياگذشته‌مان، نه بهتر و نه بدتر از ديگرانيم. در اين دنيا هيچ‌كس وجود ندارد كه سايه نداشته باشد و هنگامى كه سايه جدى گرفته شود و درك شود، مى‌تواند موجب پيدايش حقيقتى تازه شود كه احساس ما را در مورد بسيارى چيزها تغيير دهد مثل احساس ما به خودمان، شيوه پدرى و مادرى كردن ما، شيوه تعامل ما با افراد جامعه‌مان و شيوه‌اى كه با ديگر ملت‌ها ارتباط برقرار مى‌كنيم.

من معتقدم سايه يكى از بزرگ‌ترين استعدادهايى است كه در اختيار ما قرار گرفته است. كارل يونگ آن را «شريك كله‌شق» ناميد. سايه هماوردى درون ماست كه نقص‌هاى ما را آشكار مى‌كند و مهارت‌هاى ما را قوت مى‌بخشد. سايه يك معلم، يك مربى و راهنمايى است كه در آشكار كردن عظمت حقيقى‌مان به ماكمك مى‌كند. سايه مشكلى نيست كه بايد حل شود و يا دشمنى نيست كه بايد شكست داده شود، بلكه زمين حاصلخيزى است كه بايد كشت شود. هنگامى كه دستان‌مان را وارد خاك حاصلخيز سايه كنيم، بذرهاى نيرومند انسان‌هايى راكه مى‌خواهيم باشيم، كشف مى‌كنيم. ما صادقانه اميدواريم كه شما اين سفر را انجام دهيد، زيرا ما مى‌دانيم چه چيزى در درون، انتظار مى‌كشد.

گزارش روز دوشنبه 7 شهریور 1401 / بازار و سهامداران در کشاکشِ رفت‌وآمدها

گزارش روز دوشنبه 7 شهریور 1401 / بازار و سهامداران در کشاکشِ رفت‌وآمدها

نمادهای ذوب شپدیس شتران کبافق بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص_کل داشتند.

شروع سبز بورس در اولین روز افزایش دامنه نوسان را دنبال کردیم.

در ۱۵ دقیقه ابتدایی بازار امروز شاخص کل بورس با افزایشی ۲۵۵واحدی همراه بود و سطح یک میلیون و ۴۴۴هزار واحدی را پس گرفت.

هم چنین نمادهای شبندر،ذوب و کبافق بیشترین تاثیر مثبت و خودرو،ورنا و کچاد بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص داشتند

شاخص کل هم وزن نیز با ۴۳۷ واحد افزایش در آستانه ورود به کانال ۴۰۹ هزار واحدی قرار داشت .

رشد 800 واحدی شاخص کل در یک ساعت ابتدایی کمند ذوب پالایش بیشترین ارزش معامله را دارا بودند

نمای بازا ر در یک ساعت ابتدایی را با قابی مثبت مشاهده کردیم .

شاخص کل و شاخص هم‌وزن هم‌سو با یکدیگر افزایش 900 واحدی در یک ساعت ابتدایی را پشت سر گذاشته‌اند

مختصات اسیر شدن در تله های بازارهای مالی ۶۰ دقیقه ابتدایی بازار با کاهش ارزش معاملات خرد همراه شد .

پس از گذشت یک ساعت از بازار مجموع ارزش معاملات خرد به حدود ۹۰۰ میلیارد تومان رسید که حاکی از کاهش بیش از بیست درصدی نسبت به زمان مشابه دیروز بوده است.

در یک ساعتی که از بازار سپری کردیم ، ارزش معاملات خرد حدود یک همت، تراز پول خرد منفی 30 میلیارد تومان، حدود 360 نماد مثبت و 240 نماد منفی، جمع ارزش صفوف خرید 245 میلیارد تومان و مجموع ارزش صفوف فروش 162 میلیارد تومان، بوده است .

حقیقی ها تا یک ساعت بازار ۱۰ میلیارد تومان از بازار خارج کردند.

نماد ذوب با ۱۶،ساربیل با ۶ و فلوله با ۵.۵ بیشترین ورود،خاور با ۱۲،سامان با ۸ و وگردش با ۵ میلیارد تومان بیشترین خروج پول حقیقی را ثبت کردند.

در میان صنایع،محصولات شیمیایی ۱۲ میلیارد تومان خروج پول حقیقی را ثبت کردند. گروه خودرو و ساخت قطعات با اقبال سهامداران مواجه شده و ۱۹ میلیارد تومان ورود پول حقیقی را ثبت کرده‌اند

برتری داشتن تعداد نمادهای مثبت به منفی ها نیز حکایت از روند مثبت بازار داشت، هرچند که کم حجم و بی رمق دنبال شدن معاملات موجب شد تا پس از گذشت بیش از یک ساعت، ارزش معاملات خرد به 1200 میلیارد تومان برسد و شاخص کل 1500 واحد رشد را به ثبت برساند.

در حالی که در دقایقی شاهد تلاش عمده بزرگان بازار برای فاصله گرفتن از محدوده های صفر تابلو و ورود به مدار مثبت بودیم و خریداران در تک نمادهایی نظیر ذوب، خاور، کالا، کبافق، خچرخش، خنصیر و. برتری داشتند

در یک ساعت و نیمی که از بازار پشت سر گذاشتیم. ارزش معاملات خرد از 1,3 همت عبور کرده و تقریبا کل مبلغی که حقیقی ها در دقایق ابتدایی از بازار خارج کرده بودند را مجددا بازگرداندند و تراز پول خرد بازار به صفر رسید.

در میانه ی بازار ؛

در حالی نیمی از بازار امروز می‌گذشت که شاخص کل بورس با ۱۶۶۹واحد افزایش در سطح یک میلیون و ۴۴۵ هزار واحدی قرار گرفت و نمادهای .شبندر،ذوب و کبافق بیشترین تاثیر مثبت و فولاد،فارس و فملی بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص داشته‌اند.

شاخص کل هم وزن نیز با افزایش هزار و ۵۳۰ واحدی همراه بوده است.

همچنین تا اینجا ارزش معاملات خرد به بیش از هزار و سیصد میلیارد تومان رسید و حقیقی‌ها در مجموع ۲ میلیارد تومان از بازار خارج کرده‌اند.

ذوب با ۱۶،ساربیل با ۷ و فلوله با ۵.۵ میلیارد تومان بیشترین ورود پول حقیقی و خاور با ۱۳،سامان با ۸ و شستا با ۵ بیشترین خروج حقیقی را ثبت کردند.

در میان صنایع فلزات اساسی با ۲۰ میلیارد تومان بیش‌ترین ورود پول حقیقی را ثبت کردند، محصولات شیمیایی و زارعت به ترتیب با ورود ۶ و ۴ میلیارد تومان پول حقیقی همراه بودند. بانک ها و موسسات اعتباری هم امروز در نیمه اول بازار خروج بیش از ۱۴ میلیارد تومان پول حقیقی را ثبت کردند؛ استخراج کانه های فلزی با ۶ و شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی با ۵ میلیارد تومان در رتبه های بعدی خروج پول حقیقی قرار داشتند..

تشکیل صف خرید در نماد ذوب آهن اصفهان در روز ی که سایر نمادهای فولادی منفی هستند

نقشه ی بازار روز دوشنبه 7 شهریورماه 1401:

مختصات ۱۲۰ دقیقه ابتدایی بازار به شرح زیر می باشد :

،مجموع ارزش معاملات خرد به بیش هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان رسیده است که حاکی از کاهش حدودا ۱۵ درصدی نسبت به زمان مشابه دیروز است.

همچنین حقیقی ها تا این لحظه۲۴میلیارد تومان به بازار وارد کرده‌اند.

نمادهای وبانک با ۱۹،ذوب با ۱۷ و خبهمن با ۹ میلیارد تومان مورد توجه سرمایه گذاران بوده و بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کردند.در سمت مقابل خاور با ۱۳ و سامان و شستا با ۸ میلیاد تومان خروج پول حقیقی از این حیث رکوردار بودند .

فلزات اساسی با ۲۱ میلیارد تومان بیشترین ورود پول حقیقی و بانک‌ها و موسسات اعتباری با ۱۵ میلیارد تومان بیشترین خروج پول حقیقی را ثبت کردند.

در ساعت 09:30 خروج حدود 16 میلیارد تومانی پول_حقیقی

در ساعت 10:30 خروج حدود 3 میلیارد تومانی پول_حقیقی

در ساعت 11:30 ورود حدود 84 میلیارد تومانی پول_حقیقی را شاهد بودیم .

در ادامه به بررسی جدول ورود و خروج پول حقیقی خواهیم پرداخت :

بازار در ساعت 11:48 دقیقه کمی از جو مثبت حاکم بر آن فاصله گرفت و با عرضه همراه شد اما هم چنان شاخص مثبت است

نوسانات نماد سامان تا به این لحظه که از صف فروش به صفر تابلو رسید

درشرایطی وارد دقایق پایانی بازار می شویم که رشد ۱۶۵۷ واحدی ( ۰‌.۱۲ درصدی) ، شاخص کل را به ارتفاع یک میلیون و ۴۴۴ هزار رسانده است.

شاخص‌ هم وزن نیز ۰.۵۰ درصد رشد کرده است

بورس کالای ایران در نماد "کالا" پر ارزش ترین معاملات امروز را با بیش از 67 میلیارد تومان از خود برجای گذاشت

در روز دوشنبه ۷ شهریور بازار به صورت زیر قرار داشت ؛

شاخص کل با رشد هزار و ۴۹ واحدی به اسیر شدن در تله های بازارهای مالی سطح یک میلیون و ۴۴۵ هزار رسید.

شاخص‌ هم وزن همچنین ۰.۵۱ درصد رشد یافت.

ارزش معاملات خرد بورس به ۲ هزار و ۹۱۸ میلیارد تومان رسید.

حقوقی ها ۱۲ میلیارد تومان از حقیقی ها خرید کردند.

تعداد نماد های مثبت ۳۶۵ ( ۵۵ درصد) نماد و تعداد نماد های منفی ۲۹۹ ( ۴۵ درصد)

خالص سفارشات نیز با ورود ۱۴۷ میلیارد تومانی پول به بازار سرمایه همراه بود

در ادامه به بررسی جدول تغییرات شاخص کل به شرح زیر می باشد:

هم چنین اخبار موثر بر بازار امروز می توان به موارد زیر اشاره نمود :

پول های بلوکه شده را ما به رسمیت نشناختیم و مقداری را ازاد کردیم و مقداری مانده است

ما میز مذاکره را ترک نکردیم

آمادگی برای افزایش تولید ۵ درصدی در واحد احیا مستقیم شماره یک فولاد مبارکه

قیمت امروز دلار با 120 تومان رشد به 28،260 تومان رسید

مشکل انتقال ارز در قطر حل شد/ رشد تبادل اقتصادی ایران با قطر

ابلاغ میزان حداکثر ثبت سفارش برای ورق سرد B و قلع اندود فولاد مبارکه ۱۴۰۱/۰۶/۰۷

سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد:

آغاز اصلاحات اساسی صنعت خودرو پس از عرضه در بورس کالا

نفت برنت همچنان بالای ۱۰۱ دلار

93میلیون بشکه نفت ایران آماده ورود به بازار

قیمت بیت کوین همچنان در کانال ۱۹ هزار دلاری

به صورت جمع بندی:

بازاری خسته کننده ای را تجربه کردیم که با هر خبری رنگ می باخت و شاهد بازاری بودیم که در ابتدا با قابی سبز آغاز به کار کرد اما رفته رفته با عرضه روبرو شد و در نهایت از درصد های مثبت نماگرها کاست و در نهایت مثبت اما کم حجم بسته شد

ارزش معاملات خرد پایین تر از دیروز دنبال شد و شاهد ورود پول به صندوق های درآمد ثابت و مختلط تا انتهای بازار روز جاری بودیم هم چنین اوراق زیادی نیز در معاملات روز جاری فروخته شد و همه ی این ها دلایل عرضه شدن بازار در روز دوشنبه 7 شهریورماه بوده است

با این وجود افزایش دامنه نوسان در برخی از گروه ها مانند کشاورزی و انبوه سازی و برخی تک سهم ها باعث تقاضا و سود به سزایی شد و گروه فراکابی نیز پس از پشت سر گذاشتن بازار روز یکشنبه دوباره به مدار مثبت باز گشتند

اخبار منتشر شده اخیر جو روانی و هیجانی بدی را حکم فرما میکند و این موجب کلافکی در بازار شده است خریداران عجول با هر خبری پرتفوی آنلاین به دست خرید و فروششان را از سر می گیرند و برخی تمایل به سرمایه گذاری در صندوق های درآمد ثابت دارند زیرا سهم اطمینان بیشتری در آن حس میکنند امنیت و اطمینانی از میان رفته است که لازمه رشد بازار برگشت اطمینان قلبی سهامداران است

و اما جمله طلایی امروز:

ما همگی قربانی و در عین حال جلاد حافظه کوتاه مدت خود هستیم که بیش از سی ثانیه نمی پاید و همین ادامه ی زندگی مان را ممکن می سازد بی آنکه اسیر هر اتفاقی باشیم که دور و برمان پیش می آید.

. زندگی خیلی چیزها یادمان می دهد و ما مقصریم که یاد نمی گیریم و بارها و بارها در همان تله ی شیرین گرفتار می آییم.

. دلش می خواست دنیای آزاد و طبیعی داشته باشیم که در ان از نیروها و قوانین سرکوب گر خبری نباشد. به او گفتم که چنین چیزی هیچ وقت وجود نداشته. آزادی که او به دنبال ان بود، جست و جوی آزادی بود، چیزی که هرگز به دست نمی آوریم، اما همان مبارزه برای کسب ان ما را رها می کند.

نجات شاهین اسیر در امیرکلایه لاهیجان

نجات شاهین اسیر در امیرکلایه لاهیجان

یک بهله شاهین که در دام قاچاقچیان پرندگان شکاری گرفتار شده بود قبل از اینکه توسط بازگیران غیر مجاز اسیر شود با تلاش و هوشیاری مامورین یگان حفاظت و همچنین پایش مستمر مناطق تحت حفاظت در حوزه شرق گیلان، از دام نجات پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان، رحمان پور حسین رییس پاسگاه محیط بانی تالاب بین المللی امیرکلایه لاهیجان با اعلام این مطلب افزود با افزایش فعالیت فصلی شکارچیان غیر مجاز برای زنده گیری پرندگان با ارزش شکاری با هماهنگی فرماندهی یگان استان ضمن افزایش گشت های محسوس و نامحسوس در حوزه تالاب ، جستجو برای کشف و ضبط دام های زنده گیری این گونه های ارزشمند را در اولویت ماموریت های اجرایی قرار داده اند.

پورحسین افزود این شاهین داخل یک تله درختی که بصورت ماهرانه ای تعبیه شده بود به دام افتاده بود که پس از نجات ، تیمار مناسب و اطمینان از صحت و سلامت آن در منطقه تالاب بین المللی امیرکلایه رهاسازی شد.

با توجه به ارزش مالی بالای این پرندگان شکاری و علاقه زیاد شکارچیان و قاچاقچیان به صید و زنده گیری آنها پرسنل یگان استان طی هفته های گذشته تعداد زیادی از تله های

زنده گیری را در زیستگاه پرندگان شکاری در استان مانند پارک ملی بوجاق، تالاب های بین المللی انزلی و امیر کلایه ،تخریب کردند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.