سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی


مدیریت سرمایه در گردش، نقدینگی و محدودیت های مالی و ارزش شرکت ها

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش، ارزش بازار و همچنین بررسی تأثیر محدودیت های مالی بر ارتباط مدیریت سرمایه در گردش و نقدینگی با ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور اطلاعات مالی 148 شرکت از شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1392-1388 را مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز از نرم افزار ره آورد نوین 3 استخراج شده و توسط نرم افزار اکسل تلخیص، طبقه بندی و محاسبه شده و در نهایت از طریق نرم افزارهای stata 12, eviews سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی 8 تجزیه و تحلیل گردید. با توجه به روش های آماری انجام شده در سطح اطمینان 0.95 فرضیات مورد آزمون قرار گرفت. در این تحقیق متغیر وابسته عملکرد (کیوتوبین) و بازده دارایی، متغیر مستقل مدیریت سرمایه در گردش و متغیر تعدیلگر محدودیت مالی می باشد. یافته ها نشان داد که مدیریت سرمایه در گردش تأثیر مثبت بر ارزش بازار شرکت دارد. و همچنین محدودیت های تأمین مالی بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و نقدینگی با ارزش بازار شرکت تأثیر منفی دارد .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

آسیب های شبکه های اجتماعی

راه حل های حقوقی در مواجهه با اثرات منفی توقف نماد معاملاتی شرکت های بورس اوراق بهادار

بررسی مسئولیت متصدی حمل و نقل در امور گمرکی

جایگاه زنان در منشور حقوق شهروندی

زیر ساخت گرایی فضاهای شهری با رویکرد ایجاد محیط های امن cpted از دیدگاه آیات و روایات

حصول مدیریت کیفیت برتر با رویکرد m، برپایه تکنیک a e

ارزیابی عملکرد ترکیب سیستم دیوار های ترمپ و گلخانه ای در اقلیم سرد و بهره گیری از آن در یک ساختمان مسکونی

تحلیل محتوای کتاب فارسی خوانداری پایه دوم ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی، سطح خوانایی گانینگ و مفهوم بهداشت

optimisation of novel elliptically-based web opening shapes of perforated steel beams

determination of practical friction coefficient in ventilation design by in situ tests in mines

تاثیر ایمان به معارف سوره حمد در مواجه با ویروس کرونا

سبک زندگی اسلامی در همه گیری جهانی کرونا

نقش دعا از منظر آیات و روایات در ارتقای سلامت جسمی و روان شناختی با تاکید بر بحران شیوع کووید 19

تدوین بسته آموزشی هوش معنوی با رویکرد اسلامی در مواجهه با بیماری های فراگیر مانند کووید 19

پیش بینی تاب آوری اجتماعی شهروندان در برابر سوانح طبیعی بر اساس نگرش مذهبی با نقش واسطه ای اضطراب کرونا

بررسی رابطه برون سپاری بر اثربخشی سازمانی در شرکت گاز استان آذربایجان غربی

بازکاوی جایگاه سیاحت و گردشگری در سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی اسلام

نقش آموزش مهارت های اجتماعی در نظم مدرسه ابتدایی

تاثیر تبلیغات بازاریابی همهمه ای بر ایجاد تصویر ذهنی مثبت از برند: مطالعه موردی شرکت گلرنگ

تاثیر جهانی سازی بخش بانکی بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه d8

درباره تی پی بین

ما با همکاری دبیرخانه ی کنفرانس ها و همایش ها، تمام ابزار محققان را كه تنها و تنها منابع علمی است را یكجا جمع آوری كرده ایم تا با كمترین دردسر ، در كمترین زمان ممكن و بصورت کاملا رایگان منابع علمی مورد نظرشان را تهیه نمایند.

تی پی بین با پشتیبانی از كنفرانس ها و ژورنال های معتبر داخلی و سپس انتشار رایگان مقالات آنها، كوتاه ترین مسیر، برای رسیدن به منابع علمی داخلی را در اختیار شما محققین قرار داده است.

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی : صورت های مالی به عنوان ثمره فعالیت های واحد حسابداری در هر واحد حسابداری مطرح است و هنگامی می تواند به بهترین شکل مورد استفاده مدیران واقع شود که به درستی تجزیه و تحلیل گردد.

صورت های مالی :

تراز نامه ، صورت حساب سود و زیان ، صورت حساب سرمایه ، صورت گردش وجوه نقد.

تجزیه و تحلیل صورت های مالی :

1-نسبت های تراز نامه ای ؛

2-نسبت های سود و زیانی ؛

نسبت های سود آوری (در توضیح تجزیه و تحلیل صورت های مالی) :

دارایی های جاری :

دارایی های که در سال جاری به پول نقد تبدیل می شوند و نیز تبدیل آنها به پول نقد سریع و آسان می باشد.

بدهی های جاری :

بدهی هایی هستند که در سال جاری باید پرداخت سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی شوند.

دارایی های سریع:

عبارت از دارایی هایی است که تاجر به وسیله آن بتواند کلیه بدهی ها ی جاری خود را پرداخت نماید.

دارایی های سریع شامل (در توضیح تجزیه و تحلیل صورت های مالی) :

صندوق ، سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی بانک ، تنخواه گردان ، اسناد دریافتنی ، بدهکاران.

بدهی جاری – دارایی جاری = سرمایه در گردش

دارایی های جاری شامل :

صندوق ، بانک ، تنخواه گردان ، اسناد دریافتنی ، بدهکاران ، پیش پرداخت ها و موجودی کالا است.

بدهی های جاری شامل :

بستانکاران ، اسناد پرداختنی ، حقوق پرداختنی ، وام های کوتاه مدت.

نسبت های فعالیت ( کار آیی ) (در توضیح تجزیه و تحلیل صورت های مالی) :

نسبت جاری :

این نسبت نشان می دهد که دارایی های جاری تا چه اندازه بدهی های جاری را می پوشاند.

نسبت مذکور را مقیاس نقدینگی در کوتاه مدت می دانند. روند این نسبت باید مورد توجه قرار گیرد.

نسبت آنی ( سریع ) :

در این نسبت جانب احتیاط در تامین مطالبات طلبکاران رعایت شده است.

زیرا که چون موجودی کالا و پیش پرداخت ها ، همیشه قابل تبدیل به نقد نیستند آنها را کنار می گذاریم و دارایی جاری را منهای این دو قلم دارایی آنی می نامیم.

(در توضیح تجزیه و تحلیل صورت های مالی)

نسبت گردش دارایی :

کل دارایی ها / فروش خالص = نسبت گردش دارایی

این نسبت میزان و اثر گردش دارایی را در تحصیل درآمد نشان می دهد و در مقایسه با گذشته حکایت از آن می کند که آیا افزایش دارایی ها با افزایش فروش ارتباط داشته است یا خیر.

این نسبت در شرکت های تولیدی باید کوچک تر از 4/1 باشد و در شرکت های بازرگانی بزرگ تر 4/3 باشد.

نسبت دارایی جاری :

کل دارایی ها / دارایی جاری = نسبت دارایی جاری

این نسبت نشان می دهد که دارایی جاری چه درصدی از کل دارایی ها را تشکیل می دهد.

دوره گردش کالا :

2 / ( بدهکاران اول دوره / بدهکاران پایان دوره ) = متوسط مطالبات

فروش خالص / ( متوسط مطالبات * 365 ) = دوره وصول مطالبات

2 / (موجودی کالای پایان دوره + موجودی کالای اول دوره ) = متوسط موجودی کالا

بهای تمام شده کالای فروش رفته / (365 * متوسط موجودی کالا ) = دوره گردش کالا

این نسبت مدت زمانی را نشان می دهد که طول می کشد تا کالا فروخته شود.

نسبت کالا به سرمایه در گردش :

سرمایه در گردش / موجودی کالا = نسبت کالا به سرمایه در گردش

این نسبت نشان می دهد که چند درصد سرمایه در گردش به صورت موجودی کالا درآمده است.

بالا بودن نسبت نشانه ای بر وجود مشکل در گردش عملیات جاری تلقی می شود و پایین بودن این نسبت هشداری برای موسسات تولیدی در رابطه با توقف ناگهانی تولید به دلیل خرابی دستگاه ها و یا عدم دور نگری توسط مدیران است.

نسبت گردش سرمایه جاری :

سرمایه در گردش / فروش خالص = نسبت گردش سرمایه جاری

این نسبت حاکی است که سرمایه در گردش تا چه اندازه ای در فروش موثر بوده است.

افزایش نسبت ، دلیل کمبود سرمایه در گردش تلقی می شود. مگر دلایل دیگری مانند افزایش فروش ، آن را نفی کند.

دوره واریز بستانکاران :

2 / ( بستانکاران آخر دوره + بستانکاران اول دوره ) = متوسط حساب بستانکاران

= دفعات واریز بستانکاران

متوسط حساب بستانکاران / ( موجودی کالای آخر دوره +(موجودی کالای اول دوره – بهای تمام شده کالای فروش رفته )

دفعات واریز بستانکاران / 365 = دوره واریز بستانکاران

این نسبت تعداد دفعات واریز حساب بستانکاران را طی مدت مثلاً یک سال نشان می دهد.

نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه :

ارزش ویژه / دارای ثابت = نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه

ارزش ویژه (در توضیح تجزیه و تحلیل صورت های مالی) :

ارزش ویژه از کسر کل دارایی ها را از کل بدهی ها به دست می آید.

این نسبت نشان می دهد که چه مقدار از ارزش ویژه ( ارزش واقعی کل دارایی ها ) به مصرف دارایی ثابت رسیده به بیان دیگر چه مقدار از سرمایه گذاری صاحبان سهام از گردش عملیات جاری واحد تجاری خارج شده است.

پایین بودن این نسبت بدین معناست که نقدینگی غیر مولد بالا می باشد و پایین بودن بیش از حد این نسبت در صورتی که بدهی جاری مبلغ بالایی باشد موقعیت موسسه ممکن است به خطر افتد.

نسبت کل بدهی :

ارزش ویژه / کل بدهی = نسبت کل بدهی

این نسبت وضع طلبکاران را در مقابل صاحبان سهام نشان می دهد.

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه :

ارزش ویژه / بدهی جاری = نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

این نسبت حاکی از رابطه بدهی جاری با ارزش ویژه است. وقتی نسبت بالا باشد نامطلوب تشخیص داده می شود و افزایش مداوم آن ایجاب می کند که در نحوه ترکیب سرمایه گذاری تجدید نظر گردد.

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه (در توضیح تجزیه و تحلیل صورت های مالی) :

ارزش ویژه / بدهی بلند مدت = نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

این نسبت رابطه بدهی بلند مدت را با ارزش ویژه نشان می دهد. بالا بودن این نسبت در صورتی که نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه نیز بالا باشد و از نظر موقعیت بازار رکود اقتصادی هم وجود نداشته باشد ، ایرادی ندارد ، چون بازپرداخت این گونه بدهی ها در دراز مدت است.

نسبت مالکانه (در توضیح تجزیه و تحلیل صورت های مالی) :

این نسبت نشان می دهد که به طور کلی چه مقدار از دارایی ها به صاحبان سهام تعلق دارد و در تفصیر با نسبت کل بدهی ارتباط نزدیک دارد.

عده ای این نسبت را مکمل نسبت های نقدینگی می دانند و این را نشان می دهد که محل تامین نقدینگی استقراض بوده است یا خیر.

کل دارایی / ارزش ویژه = نسبت مالکانه

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

نسبت های سود آوری (در توضیح تجزیه و تحلیل صورت های مالی) :

فروش خالص / سود ناخالص = نسبت سود ناخالص

فروش خالص / سود عملیات = نسبت سود عملیات

فروش خالص / سود خالص = نسبت بازده فروش

ارزش ویژه / سود خالص = بازده ارزش ویژه

جمع دارایی ها / سود خالص = نسبت بازده دارایی

سرمایه در گردش / سود خالص = بازده سرمایه در گردش

روش نسبت یابی دوپان :

( فروش / سودخالص ) * ( جمع دارایی / فروش ) = روش نسبت یابی دوپان

این روش فایده دارایی ها را از لحاظ فروش و سود آوری را که به دست آمده ، نشان می دهد.

نتیجه نهایی کاربرد روش دوپان به عنوان بازده دارایی در کالا آمده است ولی فایده عمده این روش را در مطالعه اجزای تشکیل دهنده دارایی و سود و رابطه آنها می دانند.

نسبت سود ناخالص (در توضیح تجزیه و تحلیل صورت های مالی) :

این نسبت حاکی از اثر کنترل بهای تمام شده کالای فروش رفته و روش قیمت گذاری کالا برای فروش است. نسبت مزبور را با گذشته خود موسسه و یا صنایع مشابه مقایسه می نمایند.

نسبت سود عملیات :

این نسبت نشانه توانایی موسسه در کنترل هزینه عملیات محسوب می شود. آن را در رابطه با افزایش فروش و تغییرات سود ناخالص تفصیر می کنند. سود عملیات ، سودی است که هزینه ها از آن کسر شده ولی درآمد متفرقه و هزینه متفرقه روی آن اثری نگذاشته است و اگر اثر بگذارد سود خالص و سود قابل تقسیم به دست می آید.

نسبت بازده فروش(در توضیح تجزیه و تحلیل صورت های مالی) :

این نسبت نشان می دهد که از هر یک ریال فروش چه میزان سود خالص به دست آمده است.

بازده ارزش ویژه :

این نسبت حاکی از میزان سود آوری واحد تجاری است و بازده متعلق به صاحبان سهام را نشان می دهد.

وقتی این نسبت را با بازده دارایی مقایسه کنیم ، ارزش استقراض و اهرمی عمل کردن وام در تحصیل سود مشخص می شود.

نسبت بازده دارایی :

این نسبت حاکی از توانایی واحد تجاری در کاربرد تمامی منابعی است که در اختیار آن قرار دارد.

رشد سهم بانک‌ها از نقدینگی خرداد ۱۴۰۱

رشد سهم بانک‌ها از نقدینگی خرداد 1401

یکی از شاخص‌های مهم که هر ماه بانک مرکزی آن را منتشر می‌کند روند تراکنش‌های بانکی است.

به گزارش خبرگزاری برنا، سهم تراکنش بانکی از نقدینگی خرداد برابر با ۱۲٫۷درصد بود و در قله سال جاری قرار گرفته است. بررسی حجم تراکنش بانکی در خرداد در مقایسه با سال قبل نشان از رشد ۳۳درصدی این شاخص دارد.

رقم تراکنش‌های بانکی در هر ماه به صورت مجموع خودپردازها و شعب بانکی را شامل می‌شود و روندی از شاخص کل در کشور ارائه می‌دهد.

در همین رابطه آمارهای این نهاد نشان می‌دهد مجموع تراکنش‌های بانکی در خرداد امسال برابر با ۶۵۰هزار میلیارد تومان است.

روند صعودی گردش پول بانکی در سال ۱۴۰۱

طبق آمارهای بانک مرکزی در خرداد امسال مجموع تراکنش‌های بانکی در خودپردازها و سایر شعب بانکی برابر با ۶۵۰ همت بوده و از ماه قبل از خود ۱۲٫۸درصد بیشتر شده است.

روند آماری این شاخص درکشور نشان دهنده آن است که میزان تراکنش‌ها در هر ماه امسال روندی صعودی داشته است اما رشد سالانه این ترتیب را رعایت نکرد.

رکورد رشد سالانه تراکنش بانکی در فروردین

به طور کلی مقایسه حجم کل گردش پولی در بانک‌ها در پایان بهار با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان از رشد ۳۳درصدی این شاخص دارد.

این در حالی است که رشد نقطه‌ای در فروردین امسال برابر با ۳۷٫۲درصد بوده که بالاترین رکورد را در سال جاری داشته است.

رکوردزنی سهم تراکنش از نقدینگی

در خرداد امسال نقدینگی امسال به ۵هزار و ۱۰۵هزار میلیارد تومان رسید. بررسی نسبت این شاخص به کل نقدینگی دراین ماه نشان‌دهنده آن است که سهم تراکنش‌های بانکی در نقدینگی این مقطع در حدود ۱۲٫۷درصد بوده است.

بررسی روند سهم این شاخص از نقدینگی نشان می‌دهد هر ماه این روند صعودی بوده و اکنون در بالاترین سطح خود در سال جاری قرار گرفته است.

رکوردزنی پایه پولی در 10 سال اخیر+ نمودار و جدول

مصطفی ترنجی

سرعت رشد ماهانه در پایه پولی روندی نزولی گرفته اما هنوز آمارها نشان دهنده وضعیت نامساعد این متغیر در سطح کشور دارد. رشد ده ماهه این شاخص به بالاترین سطح خود در دهه 90 رسیده ودر مقایسه با ماه های ابتدایی دولت دوازدهم یک واحد درصد بالاتر بوده است.

رکوردزنی پایه پولی در 10 سال اخیر+ نمودار و جدول

به گزارش اقتصادنیوز، متغیرهای کلان اقتصادی در دی ماه آمار قابل ملاحطه ای را از خود برجای گذاشت.

آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در رابطه با اولین ماه زمستانی کشور نشان می دهد روند نقدینگی و پایه پولی به بالاترین رشد ده ماه در دهه 90 دست یافته است.

رکوردزنی در پایه پولی دی ماه 1400

پایه پولی در دی ماه به 567 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به ماه قبل 1.29 درصد رشد داشته و 8 هزار میلیارد تومان نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرد.

پایه پولی از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون (ازابتدای مردادماه) روندی صعودی اتخاذ کرده بود. این روند تا آذرماه ادامه داشت. تا این که در دی ماه این روند متوقف شده و سرعت رشد پایه پولی کم شد. در آذرماه رشد ماهانه این متغیر برابر با 3.75 درصد ثبت شده که در اولین ماه زمستان 2.46 واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

این در حالی است که رشد 10 ماهه این شاخص در بالاترین سطح این دهه قرار داشته است. مقایسه پایه پولی با پایان سال گذشته نشان می دهد متغیر پایه پولی در دی ماه رشدی 23.8 درصدی نسبت به اسفند 99 داشته که مقایسه آن با موقعیت های مشابه در دهه 90 نشان می دهد این بیشترین رشد 10 ماهه این شاخص در کشور بوده است.

بررسی مقداری پایه پولی نیز نشان می دهد در دی ماه 109 هزار ملیلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده است.

از سویی مقایسه آمار پایه پولی در دولت دوازدهم و سیزدهم در این مدت نشان می دهد تاکنون عملکرد دولت سیزدهم در بعد ماهانه رشد بیشتری را در شاخص پایه پولی ثبت کرده است.

نقدینگی

سطح بالاتر رشد ماهانه پایه پولی در دولت رئیسی

مقایسه رشدماهانه پایه پولی در سال های 92 و 1400 که ماه های ابتدایی دوره ریاست جمهوری روحانی و رئیسی در دولت های دوزادهم و سیزدهم تاکنون بوده نشان می دهد رشد ماهانه شاخص پایه پولی سطح بالاتری را در سال 1400 ثبت کرده است.

در همین رابطه مقایسه جهش درصدی پایه پولی در هر ماه در دولت سیزدهم نسبت به دوازدهم نشاندهنده آن است که در هر ماه حداقل یک واحد درصد رشد پایه پولی در دولت رئیسی بیشتر بوده است.

این رشد در دی ماه سال 92 برابر با 0.28 درصد بوده و نسبت به این شاخص در دی 1400 تقریبا 1.01 واحد درصد کمتر بوده است.

سهم 30 درصدی بانک ها در پایه پولی

آماری که صالح آبادی رئیس فعلی بانک مرکزی در خصوص آمار پایه پولی در این ماه اعلام کرد نشان از آن داشت که سهم بانک ها از پایه پولی در حدود 170 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر 30 درصد از پایه پولی در این ماه ناشی از بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده و 70 درصد باقیمانده به سایر عوامل بستگی داشته است.

نقدینگی

رشد 40 درصدی نقدینگی در دی 1400

در دی ماه 1400 میزان نقدینگی برابر با 4 هزار و 500 هزار میلیارد تومان ثبت شد که در مقایسه با ماه قبل در حدود 1.8 درصد افزایش پیدا کرده است. این رشد معادل با افزایش 79 هزار میلیارد تومانی در سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی نقدینگی بوده است.

رشد ده ماهه مجموع پول و شبه پول در دی ماه نیز برابر با 29.7 درصد بوده که البته بانک مرکزی اعلام می کند این رشد واقعی نیست. براساس اطلاعات تحولات کلان اقتصادی در این ماه 2.4 واحد درصد از رشد 10 ماهه نقدینگی مربوط به افزایش پوشش آماری بوده است.

رشد دوازده ماهه این شاخص نیز برابر با 40 درصد محاسبه می شود که به علت خطاهای رخ داده در ماه های قبل ثبت شده که 2.6 واحد درصد آن فاقد آثار پولی است.

رکوردزنی ضریب فزاینده نقدینگی

ضریب فزاینده نقدینگی از تقسیم نقدینگی بر پایه پولی به دست می آید. این شاخص در دی ماه برابر با 7.9 بوده است. مقایسه این رقم در اولین ماه زمستان در ده سال گذشته نشان می دهد این بیشترین میزان ضریب فزاینده در اولین ماه فصل سرد سال در دهه 90 بوده است.

این رویداد به معنای سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی افزایش سرعت گردش پول در این ماه در مقایسه با موقیعت مشابه در سال های اخیر در دهه 90 بوده است.

مقایسه نسبت های مالی پتروشیمی ها

مقایسه نسبت های سودآوری، نسبت های نقدینگی، نسبت های ساختاری و نسبت های عملیاتی شرکت های پتروشیمی در ایران.

تحلیل صنعت پتروشیمی

به گزارش بورس نیوز، در این مطلب به مقایسه نسبت های سودآوری، نسبت های نقدینگی، نسبت های ساختاری و نسبت های عملیاتی شرکت های پتروشیمی در ایران می پردازیم.

نسبت‌های سودآوری:
در جدول زیر نسبت‌های سودآوری شرکت‌ها منتخب ارائه شده است که این نسبت‌ها عملکرد کلی شرکت را ارزیابی کرده و میزان سودآوری شرکت را تحلیل می‌کند. در سال ۹۹ پتروشیمی‌های امیرکبیر، نوری، پارس، تندگویان، سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی اصفهان و بوعلی سینا دارای نسبت بهای تمام شده بالای هفتاد درصد می‌باشند، در حالیکه متوسط صنعت ۶۰ درصد است که نسبت به سال ۹۸ کمتر شده است. متوسط نسبت سود عملیاتی صنعت در سال ۹۸ حدود ۲۶.۵ درصد بوده و این رقم در سال ۹۹ به ۳۸ درصد رسیده است. بالاترین حاشیه سود عملیاتی در سال ۹۹ مربوط به پتروشیمی‌های خارک، خراسان و کرمانشاه با ۶۲ درصد است. در نهایت متوسط حاشیه سود خالص صنعت پتروشیمی در سال ۹۹ تقریبا ۴۲ درصد بوده که نسبت به سال قبل حدود ۱۴ درصد افزایش داشته است. بیشترین نسبت سودخالص در سال ۹۹ مربوط به پتروشیمی‌های فنآوران (۱۱۱%)، شیران (۹۹%)، و شپدیس (۷۳%) می‌باشد. همچنین متوسط بازده حقوق صاحبان سهام در سال ۹۹ حدود ۸۱ درصد بوده به عبارت دیگر، میزان سود خالص ایجاد شده، ۸۱ درصد آورده صاحبان سهام می‌باشد. این نسبت مقدار قابل قبولی برای سرمایه گذاری صاحبان سهام محسوب می شود.

تحلیل صنعت پتروشیمی

تحلیل صنعت پتروشیمی

نسبت های ساختاری:

این نسبت طرز ترکیب سرمایه شرکت را نشان می‌دهد. نسبت بدهی کل که نشان می‌دهد چه نسبتی از کل دارایی‌های شرکت (مجموع دارایی جاری، دارایی ثابت و سایر دارایی‌ها مانند سرقفلی) مربوط به بدهی‌های شرکت (مجموع بدهی‌های جاری، بدهی‌های بلندمدت) می‌باشد. متوسط این نسبت برای صنعت در سال ۹۹، ۳۵ درصد بوده است. بیشترین نسبت بدهی کل را پتروشیمی اصفهان با ۹۶ درصد و پتروشیمی بوعلی با ۷۸ درصد دارند.

تحلیل صنعت پتروشیمی

تحلیل صنعت پتروشیمی

_________________________________________________

بخش قبلی این گزارش را اینجا بخوانید

_________________________________________________

نسبت‌های نقدینگی:
بطور کلی نسبت‌های نقدینگی از مقایسه دارایی جاری یا اقلام تشکیل دهنده آن با بدهی جاری بدست می‌آید. متوسط نسبت جاری برای ۲۰ شرکت منتخب در سال ۹۹، ۲۲۹ درصد می‌‎باشد. این بدان معناست که از نظر نقدینگی، پتروشیمی هت شرایط خوبی را دارند. به بیان دیگر این شرکت‌ها در پرداخت بدهی‌های جاری با مشکل کمتری مواجه خواهد بود یا به عبارت دیگر بستانکاران تامین بیشتری خواهند داشت. نسبت آنی برای پتروشیمی‌های اروند، بندرامام، تندگویان و بوعلی سینا کمتر از یک می‌باشد. تقریبا ۷۶ درصد، دارایی‌های صنعت پتروشیمی، مربوط به دارایی‌های جاری می‎باشد.

تحلیل صنعت پتروشیمی

تحلیل صنعت پتروشیمی

نسبت‌های عملیاتی:
نسبت‌های فعالیت میزان استفاده شرکت از دارائی‌ها برای تولید و فروش را اندازه گیری می‌کند این نسبت‌ها نشان می‌دهند که آیا دارائی‌های جاری و بلند مدت بطور مناسب سرمایه گذاری شده است و یا از ظرفیت‌های موجود بطور مناسب بهره‌برداری شده است یا خیر؟ نسبت دوره وصول مطالبات که زمان یا تعداد روز‌هایی که طول می‌کشد تا شرکت مطالبات خود را وصول کند را مشخص کرد. این نسبت برای صنعت در سال ۹۹ برابر ۱۰۰ روز می‌باشد. نسبت گردش دارایی که از تقسیم فروش خالص بر کل دارایی‌ها بدست می‌آید میزان و اثر گردش دارایی را در تحصیل درآمد نشان می‌دهد.

تحلیل صنعت پتروشیمی

جمع بندی
همانطور که گفته شد، جایگاه صنعت پتروشیمی در ایران به خاطر اهمیت اقتصادی آن بسیار مهم بوده، بطوریکه بیشترین ارزش بازاری را در بورس ایران نسبت به سایر گروه‌ها دارد و این صنعت باعث می‌شود خام فروشی نفت خام کمتر شده و محصولات متنوعی با ارزش افزوده بسیار زیاد تولید گردند. تنوع محصولات پتروشیمی سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی می‌تواند حلقه‌های مفقوده صنایع بیشماری را تکمیل نماید و بدون شک توسعه صنایع وابسته این صنعت نیز در تامین کالا‌های مصرفی و رفع نیاز‌های صنایع داخلی کشورمان نقش بسزایی خواهد داشت.
یکی از مزیت‌های بسیار مهم این صنعت، منابع عظیم نفت و گاز و فراوانی مواد اولیه در ایران می‌باشد و البته عواملی، چون تغییرات نرخ ارز، نرخ خوراک گاز، تغییرات قیمت نفت، تورم، نقدینگی و تحریم‌های هسته‌ای منجر به افزایش ریسک این صنعت می‌شود.
در گام اول می‌توان بر روی استفاده از ظرفیت‌های موجود و افزایش بهره برداری برنامه ریزی کرد. در گام دوم افزایش ظرفیت‌ها باید متناسب با زنجیره ارزش با سرمایه گذاری در صنعت پایین دستی و پتروشیمی تکمیل شود. نسبت‌های سودآوری در مجموع گویای سوددهی مناسب و معقول بخش پتروشیمی می‌باشد. از این رو با سرمایه گذاری در این بخش می‌توان اشتغال، درآمد و GDP را افزایش داد.
بازده مناسب سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی و مزیت‌های نسبی زیاد این صنعت در کشور نسبت به بسیاری از کشور‌های جهان سبب شده است تا چشم انداز مناسبی را بتوان برای این صنعت در کشور ترسیم نمود؛ لذا انتظار می‌رود صنعت پتروشیمی به عنوان موتور پیش برنده صنعت و اقتصاد کشور باشد، زیرا هم دانش فنی را وارد کشور می‌کند و هم منابع ارزی برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور را باعث می‌شود.

کاری از فاطمه گرامی نیا، زینب سرایی شاد؛ تحلیلگران شرکت پیشرو توسعه اقتصادی پردیساناشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.